Έλληνας είναι όποιος ανήκει στην Ελλάδα !! Είναι όποιος πιστεύει ότι η Ελλάδα του ανήκει….
Τιμή σ’ αυτούς που αγωνίζονται γνωρίζοντας γιατί ζουν και που ανήκουν. Καλημέρα σε όλους τους φίλους !! (Πέτρος)

Έλληνας είναι όποιος ανήκει στην Ελλάδα !! Είναι όποιος πιστεύει ότι η Ελλάδα του ανήκει….

Τιμή σ’ αυτούς που αγωνίζονται γνωρίζοντας γιατί ζουν και που ανήκουν. Καλημέρα σε όλους τους φίλους !! (Πέτρος)

Οτιδήποτε έρχεται στη ζωή να μας συναντήσει πρέπει να το δεχόμαστε. Είτε πρόκειται για κάτι καλό, είτε για δυστυχία. Το δεύτερο μάλιστα είναι ωφελιμοτερο από το πρώτο….διότι είναι παροδικό και εφήμερο. Σίγουρα θα αντλήσουμε κάποιο μάθημα που ήταν απαραίτητο για την πιο κάτω πνευματική μας εξέλιξη. Γιατί τα πάντα να ξέρετε φίλοι μου συνηγορούν για το καλό !! Καλησπέρα σε όλους….!! (Πέτρος)

Οτιδήποτε έρχεται στη ζωή να μας συναντήσει πρέπει να το δεχόμαστε. Είτε πρόκειται για κάτι καλό, είτε για δυστυχία. Το δεύτερο μάλιστα είναι ωφελιμοτερο από το πρώτο….διότι είναι παροδικό και εφήμερο. Σίγουρα θα αντλήσουμε κάποιο μάθημα που ήταν απαραίτητο για την πιο κάτω πνευματική μας εξέλιξη. Γιατί τα πάντα να ξέρετε φίλοι μου συνηγορούν για το καλό !! Καλησπέρα σε όλους….!! (Πέτρος)